Privacybeleid

Communicatiebureau made by M is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens:

Communicatiebureau made by M
de Elft 23
4921 NM Made
0162-685439
E: info@made-by-m.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Communicatiebureau made by M verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de opdracht vindt u hieronder een algemeen overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankgegevens (IBAN)

– Hostinstellingen

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Communicatiebureau made by M verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betalingen

– Verzenden van mailings

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is

– U te informeren / raadplegen over wijzigingen betreffende de opdracht

 

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Communicatiebureau made by M neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Communicatiebureau made by M gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of systemen: WordPress en Joomla.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Communicatiebureau made by M bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Communicatiebureau made by M deelt uw persoonsgegevens NIET aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Communicatiebureau made by M gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [vereniging] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@made-by-m.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Communicatiebureau made by M wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Communicatiebureau made by M neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik / datalekken, neem dan contact op via info@made-by-m.nl